Anastasiia Vynychenko AI MobiDev

Anastasiia Molodoria

AI/ML Team Leader